Štorklja


  planet-cnc.com

  About  

  Gallery  

  Articles  

  Links  

Modelarsko društvo Štorklja je nastalo iz potrebe po združevanju letalskih modelarjev v Ljubljani z namenom druženja, tekmovanja v različnih kategorijah letalskega modelarstva ter izobraževanja mladine v tem lepem tehničnem hobiju.


All: